cs.petsnatureworld.com
cs.petsnatureworld.com

Je váš pes agresivní? Známky nadměrné agresivity u psů

Apes, který jeagresivnímůže mít určité chování, které bude udržovat spoustu lidí a jiných mazlíčků pryč. Znát tyto příznaky vám může pomoci zjistit, zda pes potřebuje behaviorální trénink, extra socializaci nebo jiné druhy pomoci (tj. Medikaci). Agrese může být specifická pro plemeno nebo osobnost psa, ale také může nastat jako důsledek zdravotního problému, který způsobuje bolest a nepohodlí, což činí psa podrážděným a agresivním.

Nadměrné štěkání

Nadměrné štěkání je chování, které může naznačovat buď to, že pes je nadměrně vzrušený, nebo že se chystá stát se agresivním. Můžete rozlišit mezi dvěma způsoby chování podle okolností a jazykem a postojem psa.

Biting

Kousání je nejzávažnějším projevem psí agrese.

Pes může kousat po štěkání nebo prostě bez dalších varovných znamení.

Pokud vy nebo někdo jiný dostane kousnutí vašeho psa, je důležité dostat vakcínu proti vzteklině a důkladně očistit ránu.

Kopání a žvýkání

I když kopání a žvýkání může být považováno za znamení nudy a nedostatečného výcviku, mohou také být orientační, že pes má agresivní tendence.

Pes může křečovitě kousat, kopat a žvýkat v okolí domu.

Pokud toto chování nemůže být opraveno tím, že pes cvičí více a krmí ho jen množstvím potravy, které potřebuje, chování může být známkou agrese.

Jazyk těla

Psi mohou mít určitou tělesnou pozici, která předchází epizodám agrese.

Pes může mít sníženou hlavu s ušima plochou, když se chystá stát se agresivní. Tyto znaky jsou podobné pozici psa, když se něčeho bojí. Nicméně, když je agresivní, pes může také zvednout jeho hackles a vytáhnout jeho rty před útokem, takže to vám může pomoci rozlišovat mezi strachem a agresí.

Growling

Růst a řada dalších zvuků může znamenat, že pes se má stát agresivní. To jsou příznaky, které by neměly být ignorovány, protože jinak může pes jednat na svém instinkt a napadnout jiné domácí zvířata nebo lidi.

Odmítání poslouchat

Pokud je pes příliš agresivní, nebude se řídit vašimi přikázáni a může často obrátit svou agresi vůči tobě, pokud se postavíte před objekty jeho agrese.

Řešení agrese

Agresivita psa může být instinktivní odpovědí na různé podněty a některé plemena psů mohou být agresivnější než jiné.

Nicméně, prostřednictvím behaviorálního tréninku a správné socializace s jinými zvířaty a lidmi může být agrese psa kontrolována.

Pokud dojde náhle k agresi a váš pes není obvykle agresivní pes, můžete mít podezření, že je postižen zdravotním stavem a měl by ho vzít na veterinární prohlídku. Agresivita může být vyvolána bolestí a pokud je zdravotní stav vyřešen, pes už nebude agresivní.

Podělte Se S Přáteli:
Kategorie:Chování