cs.petsnatureworld.com
cs.petsnatureworld.com

Zvyšování pojištění pro vaše starší pes

Pojištěnístarších psůmůže být dražší než plány pro mladší zvířata s většinoupojištěníspolečnosti. Různé faktory způsobí zvýšení pojistného a příplatků a některé léčby mohou být vyloučeny nebo nákladnější v závislosti na stavu vašeho psa.

Proveďte věkové omezení

Ujistěte se, že pojištěn svého psa v raném věku, abyste ušetřili peníze. Některé plány mají věkové hranice pro plány a nebudou pojistit psy starší 5 let, i když se liší od společnosti k společnosti.

Plány speciálně pro starší psy

Jako pes věku, pojistné obvykle zvyšují v průběhu času. Starší psi potřebují více léků, léčebných postupů a častěji trpí stavy, které vyžadují veterinární péči, než mladší psi. Podívejte se na stárnoucí pet programy, které nabízejí pokrytí podmínek, které se často projevují u starších psů, jako je katarakta, dysplazie kyčelního kloubu a degenerativní onemocnění disku. Některé pojišťovací společnosti nabízejí doplňky, jezdce a doplňky pro tyto léčebné postupy, jako je péče o rakovinu.

Dávejte pozor na vyloučení

Při nákupu pojištění je důležité se podívat na jakékoliv výjimky v plánu. S mladým a zdravým psem se nemusí zdát problém, když některé léčby nejsou zahrnuty do politiky, ale plánování budoucích případných budoucích nemocí je nezbytné pro dosažení co nejlepšího pokrytí života vašeho domácího mazlíčka.

Podělte Se S Přáteli: