cs.petsnatureworld.com
cs.petsnatureworld.com

Alternativy humánní vivisekce

Vivisekceje definována jako typ operace, která se obvykle provádí na zvířatech s centrálním nervovým systémem, aby se studovala vnitřní struktura tohoto zvířete, zatímco je naživu. Mnoho aktivistů za práva zvířat mylně používá toto jako zastřešující termín pro jakýkoli typ testování na zvířatech. Tento typ testování na zvířatech je velmi vzácný.

Vivisekce ve Spojených státech

Veškerý výzkum, který bude vyžadovat zvířecí vivisekci, musí před provedením prověřit externí panel pro etickou revizi. Většina stavů vyžaduje použití nějakého druhu anestetik, který se používá před chirurgickým procesem, aby se zmírnila bolest, kterou může proces projít, ledaže by použití této anestézie nějak překrývalo výsledky postupu. Spojené státy dokonce mají zákon o dobrých životních podmínkách zvířat, aby zaručili, že tyto postupy budou prováděny stejně humánně, jak to umožní zamýšlený výzkum. Zákon vyzývá k nezávislému přezkoumání dvou laických lidí, z nichž jeden není přidružen k výzkumné instituci, která podává žádost, vědec a veterinář, před zahájením výzkumu.

In vitro výzkum

In vitro testování a výzkum se provádí za použití kultivovaných buněk, které jsou obvykle lidské a provádějí se v prostředí, které je vnějším živému hostiteli nebo organismu. Testované kultury nebo vzorky se obvykle pěstují ve zkumavkách nebo laboratořích. Někteří říkají, že tento typ testování poskytuje přesnější výsledky, než skutečně využívá živý organismus s množstvím tělesných systémů, které normálně interagují a poskytují a udržují život v tomto zvířeti nebo organismu. Existují důkazy, že v některých případech může být tento druh výzkumu stejně účinný jako při použití živých testovaných subjektů, například při objevení penicilinu.

Pokročilé technologické alternativy

V posledních několika desetiletích nám věda poskytla řadu nástrojů pro diagnostiku pokročilých technologií. CAT scan a Magnetic Resonance Imaging jsou dva příklady těchto pokročilých diagnostických technologií. Patologii a progresi onemocnění lze sledovat za použití pokročilých technik analýzy tekutin a spektrografie. Vnitřní struktury lze vizuálně vyšetřit ultrazvukovým vyšetřením. Funkce srdce a mozku lze přezkoumat pomocí elektroencefalografie a elektrokardiografie. Techniky počítačového a matematického modelování jsou zodpovědné za nedávné objevy v oblasti rakoviny a výzkumu HIV / AIDS. Chemická analýza známých toxinů může být provedena chemickými a matematickými modelovými technikami, aniž by byly ohroženy živé organismy.

Použití genetiky a epidemiologie

Genetika je studium toho, jak nám naše geny a DNA dávají fyzické vlastnosti, které máme. Epidemiologie je studium onemocnění a jejich vztahů a interakce s naší genetikou a tělem, prováděné na úrovni populace. Spojením těchto dvou se vytváří studijní obor, který může a byl použit k nalezení léčby pro širokou škálu nemocí. Genetika se v současné době využívá při studiu mnoha onemocnění, která jsou považována za dědičná, jako je Parkinsonova choroba, rakovina, Alzheimerova choroba a mnoho dalších onemocnění.

Zatímco existují dobré argumenty ve prospěch testování na zvířatech, dokonce i výzkumu pomocí vivisekce, existují také argumenty s dobrými faktickými zásluhy proti tomuto důležitému výzkumnému nástroji.

Podělte Se S Přáteli: